01-PL/79-2023/TBĐG-GL

Ngày đăng: 18-10-2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản

 CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM TẠI TỈNH GIA LAI

Địa chỉ: 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Người có tài sản đấu giá

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHƯ PRÔNG

Địa chỉ: Đường Trần Phú nối dài, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 39, tờ bản đồ số 14 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 241716 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 22/01/2016 mang tên ông Nguyễn Văn Thành và bà Trần Thị Thùy đã chuyển quyền sử dụng cho bà Trần Thị Thùy ngày 31/3/2017. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 12.075,0m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng: đến tháng 12/2049. Diện tích đo đạc thực tế phù hợp với diện tích theo Giấy chứng nhận đã cấp. Địa chỉ thửa đất: Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

* Đất có tứ cận như sau:

- Phía Bắc giáp đường đất;

- Phía Nam giáp đất ông Quyền;

- Phía Đông giáp thửa đất số 40;

- Phía Tây giáp đất ông Quang.

(có trích lục bản đồ địa chính kèm theo).

* Tài sản gắn liền với đất:

- Cây trồng gắn liền trên đất (Chưa đăng ký biến động cây trồng trên đất):

+ Trụ bê tông để trồng tiêu: 828 trụ (trong đó trụ bê tông có dây tiêu là 124 trụ trồng năm 2016, trụ bê tông không có dây tiêu 704 trụ).

+ Cà phê: 1.044 cây trồng năm 2016.

+ Sầu riêng: 17 cây (trong đó 05 cây trồng năm 2018, 12 cây trồng năm 2020).

+ Bơ: 13 cây trồng năm 2018.

+ Mít: 22 cây trồng năm 2018.

+ Ôi: 06 cây trồng năm 2018.

+ Vải: 01 cây trồng năm 2020.

+ Mãng cầu: 09 cây trồng năm 2020.

+ Điều: 04 cây trồng năm 2016.

+ Xoài: 02 cây trồng năm 2020.

+ Chôm chôm: 01 cây trồng năm 2020.

- Hệ thống ống nước chôn dưới đất dùng để tưới có chiều dài 200m, loại ống nhựa, phi 60mm, chôn năm 2016.

- Công trình xây dựng (Chưa đăng ký quyền sở hữu nhà ở):

+ 01 nhà rẫy: Diện tích 28,98m2, móng xây đá, tường xây gạch, không tô trát, xà bằng gỗ, mái lợp tôn. Nền lát gạch men (400x400)cm.

+ Mái hiên: Diện tích 9,2m2, mái lợp tôn, 02 trụ bê tông, khung xà bằng gỗ.

+ 01 cửa chính: Khung sắt hộp, kích thước (2 x 1,06)m.

+ 03 cửa sổ: Khung sắt hộp, kích thước (1,2 x 1,06)m.

+ 01 cửa sau: Khung sắt hộp, kích thước (2 x 0,86)m.

+ 01 ao đào: Thể tích 330m3.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 231, tờ bản đồ số 24 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 576398 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 07/7/2016 mang tên bà Trần Thị Thùy ông Nguyễn Văn Thành đã chuyển quyền sử dụng cho bà Trần Thị Thùy ngày 31/3/2017. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 2.110,0m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng: đến tháng 12/2049. Diện tích đo đạc thực tế phù hợp với diện tích theo Giấy chứng nhận đã cấp. Địa chỉ thửa đất: Thôn 3, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

* Đất có tứ cận như sau:

- Phía Bắc giáp đất ông Tuấn.

- Phía Nam giáp đất ông Tuấn.

- Phía Đông giáp đất ông Long.

- Phía Tây giáp đất ông Hoàng, ông Bốn.

(có trích lục bản đồ địa chính kèm theo).

* Tài sản gắn liền với đất: Trụ bê tông dùng để trồng tiêu (không có dây tiêu): 410 trụ.

(Thông tin tài sản theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 03/8/2023 của Chấp hành viên Nguyễn Văn Thuấn).

Lưu ý: Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản, đồng thời có trách nhiệm nộp các khoản thuế, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật kể cả phí công chứng, phí đo đạc địa chính (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 phút ngày 07/11/2023 trong giờ hành chính.

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 07/11/2023 trong giờ hành chính tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai, địa chỉ: Số 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

6. Giá khởi điểm của tài sản:

- Tài sản 1: 850.048.898 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn, tám trăm chín mươi tám đồng).

- Tài sản 2: 65.747.811 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu, bảy trăm bốn mươi bảy nghìn, tám trăm mười một đồng).

* Đấu giá riêng từng tài sản.

7. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước:

+ Tài sản 1: 130.000.000 đồng;

+ Tài sản 2: 10.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ:

+ Tài sản 1: 500.000 đồng bộ;

+ Tài sản 2: 150.000 đồng/b.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá – Thời gian phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào ngày 07,08,09/11/2023.

Ghi chú: Khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp khoản tiền đặt trước trước thời hạn trên, trường hợp này được xem là thoả thuận nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định với Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai. Mọi chi phí phát sinh (nếu có) cho việc nộp và hoàn trả tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chịu.

Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai.

+ Số tài khoản: 62010007789789 - Tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty. Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn nộp tiền.

Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản của Công ty và được hệ thống ngân hàng báo có trong tài khoản đúng giờ, ngày theo quy chế này. Sau khi nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo quy định, khách hàng nộp lại chứng từ nộp tiền (nếu có) cho Công ty.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 phút ngày 07/11/2023 trong giờ hành chính.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Số 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, cụ thể hồ sơ tham gia đấu giá, cách thức ghi đơn đăng ký tham gia đấu giá: Xem Quy chế đấu giá tài sản và đăng ký tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum tại tỉnh Gia Lai.

- Bước giá:

+ Tài sản 1: Tối thiểu 5.000.000 đồng;

+ Tài sản 2: Tối thiểu 1.000.000 đồng.

(Tùy vào tình hình diễn biến cuộc đấu giá, Đấu giá viên có thể thống nhất với người có tài sản để điều chỉnh bước giá cho phù hợp nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu.)

9. Thời gian, Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức: 14 giờ 30 phút ngày 10/11/2023.

- Địa điểm tổ chức: Tại 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại địa chỉ: 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: (0269) 3746777;  Di động: 0915 250 274

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản

 CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM TẠI TỈNH GIA LAI

Địa chỉ: 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Người có tài sản đấu giá

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHƯ PRÔNG

Địa chỉ: Đường Trần Phú nối dài, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 39, tờ bản đồ số 14 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 241716 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 22/01/2016 mang tên ông Nguyễn Văn Thành và bà Trần Thị Thùy đã chuyển quyền sử dụng cho bà Trần Thị Thùy ngày 31/3/2017. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 12.075,0m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng: đến tháng 12/2049. Diện tích đo đạc thực tế phù hợp với diện tích theo Giấy chứng nhận đã cấp. Địa chỉ thửa đất: Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

* Đất có tứ cận như sau:

- Phía Bắc giáp đường đất;

- Phía Nam giáp đất ông Quyền;

- Phía Đông giáp thửa đất số 40;

- Phía Tây giáp đất ông Quang.

(có trích lục bản đồ địa chính kèm theo).

* Tài sản gắn liền với đất:

- Cây trồng gắn liền trên đất (Chưa đăng ký biến động cây trồng trên đất):

+ Trụ bê tông để trồng tiêu: 828 trụ (trong đó trụ bê tông có dây tiêu là 124 trụ trồng năm 2016, trụ bê tông không có dây tiêu 704 trụ).

+ Cà phê: 1.044 cây trồng năm 2016.

+ Sầu riêng: 17 cây (trong đó 05 cây trồng năm 2018, 12 cây trồng năm 2020).

+ Bơ: 13 cây trồng năm 2018.

+ Mít: 22 cây trồng năm 2018.

+ Ôi: 06 cây trồng năm 2018.

+ Vải: 01 cây trồng năm 2020.

+ Mãng cầu: 09 cây trồng năm 2020.

+ Điều: 04 cây trồng năm 2016.

+ Xoài: 02 cây trồng năm 2020.

+ Chôm chôm: 01 cây trồng năm 2020.

- Hệ thống ống nước chôn dưới đất dùng để tưới có chiều dài 200m, loại ống nhựa, phi 60mm, chôn năm 2016.

- Công trình xây dựng (Chưa đăng ký quyền sở hữu nhà ở):

+ 01 nhà rẫy: Diện tích 28,98m2, móng xây đá, tường xây gạch, không tô trát, xà bằng gỗ, mái lợp tôn. Nền lát gạch men (400x400)cm.

+ Mái hiên: Diện tích 9,2m2, mái lợp tôn, 02 trụ bê tông, khung xà bằng gỗ.

+ 01 cửa chính: Khung sắt hộp, kích thước (2 x 1,06)m.

+ 03 cửa sổ: Khung sắt hộp, kích thước (1,2 x 1,06)m.

+ 01 cửa sau: Khung sắt hộp, kích thước (2 x 0,86)m.

+ 01 ao đào: Thể tích 330m3.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 231, tờ bản đồ số 24 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 576398 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 07/7/2016 mang tên bà Trần Thị Thùy ông Nguyễn Văn Thành đã chuyển quyền sử dụng cho bà Trần Thị Thùy ngày 31/3/2017. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 2.110,0m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng: đến tháng 12/2049. Diện tích đo đạc thực tế phù hợp với diện tích theo Giấy chứng nhận đã cấp. Địa chỉ thửa đất: Thôn 3, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

* Đất có tứ cận như sau:

- Phía Bắc giáp đất ông Tuấn.

- Phía Nam giáp đất ông Tuấn.

- Phía Đông giáp đất ông Long.

- Phía Tây giáp đất ông Hoàng, ông Bốn.

(có trích lục bản đồ địa chính kèm theo).

* Tài sản gắn liền với đất: Trụ bê tông dùng để trồng tiêu (không có dây tiêu): 410 trụ.

(Thông tin tài sản theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 03/8/2023 của Chấp hành viên Nguyễn Văn Thuấn).

Lưu ý: Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản, đồng thời có trách nhiệm nộp các khoản thuế, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật kể cả phí công chứng, phí đo đạc địa chính (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 phút ngày 07/11/2023 trong giờ hành chính.

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 07/11/2023 trong giờ hành chính tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai, địa chỉ: Số 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

6. Giá khởi điểm của tài sản:

- Tài sản 1: 850.048.898 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn, tám trăm chín mươi tám đồng).

- Tài sản 2: 65.747.811 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu, bảy trăm bốn mươi bảy nghìn, tám trăm mười một đồng).

* Đấu giá riêng từng tài sản.

7. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước:

+ Tài sản 1: 130.000.000 đồng;

+ Tài sản 2: 10.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ:

+ Tài sản 1: 500.000 đồng bộ;

+ Tài sản 2: 150.000 đồng/b.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá – Thời gian phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào ngày 07,08,09/11/2023.

Ghi chú: Khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp khoản tiền đặt trước trước thời hạn trên, trường hợp này được xem là thoả thuận nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định với Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai. Mọi chi phí phát sinh (nếu có) cho việc nộp và hoàn trả tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chịu.

Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai.

+ Số tài khoản: 62010007789789 - Tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty. Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn nộp tiền.

Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản của Công ty và được hệ thống ngân hàng báo có trong tài khoản đúng giờ, ngày theo quy chế này. Sau khi nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo quy định, khách hàng nộp lại chứng từ nộp tiền (nếu có) cho Công ty.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 phút ngày 07/11/2023 trong giờ hành chính.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Số 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, cụ thể hồ sơ tham gia đấu giá, cách thức ghi đơn đăng ký tham gia đấu giá: Xem Quy chế đấu giá tài sản và đăng ký tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum tại tỉnh Gia Lai.

- Bước giá:

+ Tài sản 1: Tối thiểu 5.000.000 đồng;

+ Tài sản 2: Tối thiểu 1.000.000 đồng.

(Tùy vào tình hình diễn biến cuộc đấu giá, Đấu giá viên có thể thống nhất với người có tài sản để điều chỉnh bước giá cho phù hợp nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu.)

9. Thời gian, Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức: 14 giờ 30 phút ngày 10/11/2023.

- Địa điểm tổ chức: Tại 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại địa chỉ: 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: (0269) 3746777;  Di động: 0915 250 274

 

TIN TỨC KHÁC: