Thông báo đấu giá tài sản số 03-PL/56-2023/TBĐG-GL

Ngày đăng: 01-11-2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản

CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM TẠI TỈNH GIA LAI    

Địa chỉ: 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Người có tài sản đấu giá

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ PLEIKU

Địa chỉ: Số 119 Trần Quý Cáp, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 05A, tờ bản đồ số 69 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 414555 do UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 17/8/2012 mang tên ông Nguyễn Văn Dũng và bà Lê Thị Thương. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 199,2m2. Mục đích sử dụng: Đất ở. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Diện tích đo đạc thực tế phù hợp với diện tích theo Giấy chứng nhận đã cấp. Địa chỉ thửa đất: Tổ 8, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

* Đất có tứ cận như sau:

- Phía Đông giáp đất ngoài Giấy chứng nhận, dài 8,34m;

- Phía Tây giáp đất nhà ông Trúc, dài 8,34m;

- Phía Nam giáp đất nhà ông Long, dài 24m;

- Phía Bắc giáp đất ông Tâm, dài 24m.

* Tài sản gắn liền với đất: (Chưa được cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở)

- 01 Nhà 01 tầng có kết cấu xây dựng: Móng xây đá, tường xây gạch, nền lát gạch Ceramic (60 x 60)cm, trần thạch cao, mái lợp tôn (phần phía sau nhà khu nhà tắm, vệ sinh không có trần).

Nhà có diện tích 143,2m2 gồm: 01 phòng khách, 03 phòng ngủ; 01 phòng bếp, nhà tắm và vệ sinh riêng.

- Mái che khung sắt, mái lợp tôn có diện tích 33,1m2.

- Sân lát gạch Ceramic có diện tích 84,3m2 (có 18,6m2 không lát gạch).

- Cổng trụ xây gạch, cánh cổng bằng sắt có chiều dài 28,62m.

- Hệ thống cửa:

+ 01 bộ cửa đi chính khung gỗ: 04 cánh gỗ;

+ 04 bộ cửa đi khung gỗ: 01 cánh gỗ;

+ 02 bộ cửa đi khung gỗ: 01 cánh gỗ (nhà tắm và vệ sinh);

+ 03 bộ cửa sổ khung gỗ: 02 cánh gỗ.

- Một phần cổng, tường rào dài 15,14m nằm ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có 20,8m2 sân nằm ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại thời điểm xác minh hệ thống điện nước đầy đủ nhưng không hoạt động.

(Thông tin tài sản theo Biên bản về việc xác minh điều kiện thi hành án ngày 27/4/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Pleiku).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 27/11/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 27/11/2023 (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng liên hệ trực tiếp tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ website: taichinhqnamqtc.vn) và làm theo hướng dẫn để tham khảo hồ sơ, tải hồ sơ đăng ký. Mọi vướng mắc khách hàng liên hệ số điện thoại: 0915.250.274 để được giải đáp.

6. Giá khởi điểm: 2.413.232.671 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm mười ba triệu, hai trăm ba mươi hai nghìn, sáu trăm bảy mươi mốt đồng).

Lưu ý: Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản, đồng thời có trách nhiệm nộp các khoản thuế, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật kể cả phí công chứng, phí đo đạc địa chính (nếu có).

7. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước: 360.000.000 đồng.

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/bộ.

Khách hàng nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai.

Số tài khoản: 62010007789789 - Tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai.

(Chi nhánh Công ty không hoàn trả tiền hồ sơ cho khách hàng đã mua hồ sơ nhưng không đăng ký tham gia đấu hay đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không tham gia cuộc đấu giá trừ trường hợp được quy định tại Khoản 3, Điều 26 Quy chế đấu giá tài sản của Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá – Thời gian phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào ngày 27,28,29/11/2023.

(Lưu ý: Số tiền đặt trước phải được “báo có” tài khoản của Chi nhánh Công ty đến 17 giờ 00 phút ngày 29/11/2023).

Ghi chú: Khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp khoản tiền đặt trước trước thời hạn trên, trường hợp này được xem là thoả thuận nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định với Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai. Mọi chi phí phát sinh cho việc nộp và hoàn trả tiền đặt trước (nếu có) do người tham gia đấu giá chịu.

Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai.

+ Số tài khoản: 62010007789789 - Tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai.

+ Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá. Người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản có thể thoả thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng. Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn nộp tiền.

+ Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản của tổ chức đấu giá và được hệ thống ngân hàng báo có trong tài khoản đúng giờ, ngày theo thông báo và quy chế đấu giá tài sản. Trường hợp thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng phải có ngân hàng phát hành bảo lãnh. Khách hàng nộp lại chứng từ nộp tiền hoặc chứng từ đã được ngân hàng phát hành bảo lãnh cho tổ chức đấu giá.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 27/11/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, cụ thể hồ sơ tham gia đấu giá, cách thức ghi đơn đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng liên hệ trực tiếp tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ website: taichinhqnamqtc.vn) và làm theo hướng dẫn để tham khảo hồ sơ, tải hồ sơ đăng ký. Mọi vướng mắc khách hàng liên hệ số điện thoại: 0915.250.274 để được giải đáp.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá trực tuyến:

- Thời gian tổ chức: Vào lúc 9 giờ 00 phút đến 9 giờ 20 phút ngày 30/11/2023.

- Địa điểm tổ chức: Trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến taichinhqnamqtc.vn.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá: Tối thiểu là 10.000.000 đồng, được áp dụng ngay từ lần trả giá đầu tiên.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại địa chỉ: 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: (0269) 3746777;  Di động: 0915 250 274.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản

CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM TẠI TỈNH GIA LAI    

Địa chỉ: 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Người có tài sản đấu giá

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ PLEIKU

Địa chỉ: Số 119 Trần Quý Cáp, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 05A, tờ bản đồ số 69 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 414555 do UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 17/8/2012 mang tên ông Nguyễn Văn Dũng và bà Lê Thị Thương. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 199,2m2. Mục đích sử dụng: Đất ở. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Diện tích đo đạc thực tế phù hợp với diện tích theo Giấy chứng nhận đã cấp. Địa chỉ thửa đất: Tổ 8, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

* Đất có tứ cận như sau:

- Phía Đông giáp đất ngoài Giấy chứng nhận, dài 8,34m;

- Phía Tây giáp đất nhà ông Trúc, dài 8,34m;

- Phía Nam giáp đất nhà ông Long, dài 24m;

- Phía Bắc giáp đất ông Tâm, dài 24m.

* Tài sản gắn liền với đất: (Chưa được cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở)

- 01 Nhà 01 tầng có kết cấu xây dựng: Móng xây đá, tường xây gạch, nền lát gạch Ceramic (60 x 60)cm, trần thạch cao, mái lợp tôn (phần phía sau nhà khu nhà tắm, vệ sinh không có trần).

Nhà có diện tích 143,2m2 gồm: 01 phòng khách, 03 phòng ngủ; 01 phòng bếp, nhà tắm và vệ sinh riêng.

- Mái che khung sắt, mái lợp tôn có diện tích 33,1m2.

- Sân lát gạch Ceramic có diện tích 84,3m2 (có 18,6m2 không lát gạch).

- Cổng trụ xây gạch, cánh cổng bằng sắt có chiều dài 28,62m.

- Hệ thống cửa:

+ 01 bộ cửa đi chính khung gỗ: 04 cánh gỗ;

+ 04 bộ cửa đi khung gỗ: 01 cánh gỗ;

+ 02 bộ cửa đi khung gỗ: 01 cánh gỗ (nhà tắm và vệ sinh);

+ 03 bộ cửa sổ khung gỗ: 02 cánh gỗ.

- Một phần cổng, tường rào dài 15,14m nằm ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có 20,8m2 sân nằm ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại thời điểm xác minh hệ thống điện nước đầy đủ nhưng không hoạt động.

(Thông tin tài sản theo Biên bản về việc xác minh điều kiện thi hành án ngày 27/4/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Pleiku).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 27/11/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 27/11/2023 (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng liên hệ trực tiếp tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ website: taichinhqnamqtc.vn) và làm theo hướng dẫn để tham khảo hồ sơ, tải hồ sơ đăng ký. Mọi vướng mắc khách hàng liên hệ số điện thoại: 0915.250.274 để được giải đáp.

6. Giá khởi điểm: 2.413.232.671 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm mười ba triệu, hai trăm ba mươi hai nghìn, sáu trăm bảy mươi mốt đồng).

Lưu ý: Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản, đồng thời có trách nhiệm nộp các khoản thuế, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật kể cả phí công chứng, phí đo đạc địa chính (nếu có).

7. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước: 360.000.000 đồng.

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/bộ.

Khách hàng nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai.

Số tài khoản: 62010007789789 - Tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai.

(Chi nhánh Công ty không hoàn trả tiền hồ sơ cho khách hàng đã mua hồ sơ nhưng không đăng ký tham gia đấu hay đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không tham gia cuộc đấu giá trừ trường hợp được quy định tại Khoản 3, Điều 26 Quy chế đấu giá tài sản của Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá – Thời gian phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào ngày 27,28,29/11/2023.

(Lưu ý: Số tiền đặt trước phải được “báo có” tài khoản của Chi nhánh Công ty đến 17 giờ 00 phút ngày 29/11/2023).

Ghi chú: Khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp khoản tiền đặt trước trước thời hạn trên, trường hợp này được xem là thoả thuận nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định với Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai. Mọi chi phí phát sinh cho việc nộp và hoàn trả tiền đặt trước (nếu có) do người tham gia đấu giá chịu.

Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai.

+ Số tài khoản: 62010007789789 - Tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai.

+ Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá. Người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản có thể thoả thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng. Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn nộp tiền.

+ Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản của tổ chức đấu giá và được hệ thống ngân hàng báo có trong tài khoản đúng giờ, ngày theo thông báo và quy chế đấu giá tài sản. Trường hợp thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng phải có ngân hàng phát hành bảo lãnh. Khách hàng nộp lại chứng từ nộp tiền hoặc chứng từ đã được ngân hàng phát hành bảo lãnh cho tổ chức đấu giá.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 27/11/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, cụ thể hồ sơ tham gia đấu giá, cách thức ghi đơn đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng liên hệ trực tiếp tại Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ website: taichinhqnamqtc.vn) và làm theo hướng dẫn để tham khảo hồ sơ, tải hồ sơ đăng ký. Mọi vướng mắc khách hàng liên hệ số điện thoại: 0915.250.274 để được giải đáp.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá trực tuyến:

- Thời gian tổ chức: Vào lúc 9 giờ 00 phút đến 9 giờ 20 phút ngày 30/11/2023.

- Địa điểm tổ chức: Trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến taichinhqnamqtc.vn.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá: Tối thiểu là 10.000.000 đồng, được áp dụng ngay từ lần trả giá đầu tiên.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại địa chỉ: 34A Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: (0269) 3746777;  Di động: 0915 250 274.

TIN TỨC KHÁC: