Thông báo đấu giá
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ : 67/2024/TBĐG-ĐL
  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ : 67/2024/TBĐG-ĐL
  QSDĐ và TSGLVĐ tại TĐ số 233, TBĐ số 13, địa chỉ: P.Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo GCN QSDĐ số CY 265599 do Sở TN và MT tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 17/3/2021 cho bà Hà Thị Diệu Hồng. Diện tích: 229,6m2, Hình thức SD riêng, Mục đích SD: Đất ở 50m2; Đất trồng cây hàng năm khác 179,6m2; Thời hạn SD: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: 15/10/2063; Ghi chú: Thửa đất có 6,8m2 đất thuộc quy hoạch đường giao thông. Tài sản gắn liền với đất: Nhà kho, tường rào, 07 cây sưa và 01 cây lộc vừng
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ : 01-52/2024/TBĐG-ĐL
  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ : 01-52/2024/TBĐG-ĐL
  Tài sản 1: QSDĐ và TSGLVĐ tại thửa đất số 66, TBĐ số 66, địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk. Theo GCN QSDĐ số BO 004773 được Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar cấp ngày 26/4/2017 mang tên ông Nguyễn Trọng Tươi và bà Phan Thị Hải Yến. Diện tích: 1974,4m2, hình thức SD riêng, mục đích SD: 100m2 đất ở thời hạn SD lâu dài, 1874,4m2 đất trồng cây lâu năm thời hạn SD đến 01/7/2064; *TSGLVĐ: Quán karaoke, một số công trình phụ trợ; 150 cây chà là và một số cây trồng khác Tài sản 2: QSDĐ và TSGLVĐ tại thửa đất số 372, TBĐ số 29, địa chỉ: TDP 4, Thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Theo GCN QSDĐ số DL 529657 được Sở TN và MT tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 04/5/2023 mang tên ông Nguyễn Trọng Tươi và bà Phan Thị Hải Yến. Diện tích: 1375,7m2, hình thức SD riêng, mục đích SD: 50m2 đất ở thời hạn SD lâu dài, 1325,7m2 đất trồng cây hàng năm thời hạn SD đến 15/10/2063; *TSGLVĐ: Đất trống
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 05-04/2024/TBĐG-GLKT
  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 05-04/2024/TBĐG-GLKT
  Tài sản 1: QSDĐ tại thửa đất số 49, TBĐ số 17, đ/c: Đường Hùng Vương, thôn 14B, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Theo GCN số CM 177746 do Sở TN & MT tỉnh Kon Tum cấp ngày 26/6/2018 mang tên bà Lê Thị Loan. Ngày 22/01/2019 được CNVPĐKĐĐ huyện Đăk Glei xác nhận chuyển nhượng cho ông Nguyễn Khắc Trúc và vợ bà Nguyễn Thị Thương. Diện tích: 155 m2, hình thức SD riêng, mục đích SD: 125 m2 đất ONT, thời hạn SD lâu dài; 30 m2 đất HNK, thời hạn sử dụng đến ngày 01/7/2064. Thực tế kê biên: Thực tế thửa đất trên có 141,5 m2 thuộc quy hoạch đất giao thông. Tài sản 2: QSDĐ tại thửa đất số 73, TBĐ số 17, đ/c: Thôn Đăk Ra, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Theo GCN số CL 891940 do Sở TN & MT tỉnh Kon Tum cấp ngày 23/12/2017 mang tên bà Tạ Thị Mỹ Linh. Ngày 06/8/2019 được CNVPĐKĐĐ huyện Đăk Glei xác nhận chuyển nhượng cho ông Nguyễn Khắc Trúc và vợ bà Nguyễn Thị Thương. Diện tích: 326,5 m2, hình thức SD riêng, mục đích SD: 100 m2 đất ODT, thời hạn SD lâu dài; 226,5 m2 đất HNK, thời hạn SD đến ngày 25/6/2054. Thực tế kê biên: Diện tích đo thực tế được 298 m2, giảm so với GCN. Hiện trạng đo thực tế và căn cứ vào sơ đồ trích lục thửa đất thì không có đường đi như GCN số CL 891940 cấp năm 2017.
 • Thông báo đấu giá tài sản số 82-2024/TBĐG-GL
  Thông báo đấu giá tài sản số 82-2024/TBĐG-GL
  Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 6 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 548019 do UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 07/5/2015 mang tên bà Lê Thị Kim Hồng đã chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Nguyễn Võ Tùng Anh và bà Lê Thị Thanh Thảo ngày 14/4/2017. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 48 m². Diện tích đo đạc thực tế trùng khớp so với diện tích theo Giấy chứng nhận đã cấp. Hình thức sử dụng: Riêng. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận Quyền sử dụng đất; (nhận tặng cho). Địa chỉ thửa đất: Tổ 02 (tổ 05 cũ), phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tài sản gắn liền trên đất: 01 Căn nhà 02 tầng + 01 tum thang có DT xây dựng là 48 m². DT sàn là 100,8m2 và các tài sản khác.
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 02-41/2024/TBĐG-ĐL
  THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 02-41/2024/TBĐG-ĐL
  05 QSDĐ và TSGLVĐ tại địa chỉ: Thôn 2b, xã Ea H’Leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk 1. QSDĐ tại thửa đất 103, TBĐ 49. Theo GCN số AH 938667 được UBND huyện Ea H’leo cấp ngày 28/12/2006 cho hộ ông Nguyễn Văn Thường. Diện tích 3338 m2; mục đích SD:đất trồng cây lâu năm (trồng tiêu); Thời hạn SD: đến 2026.* TSGKLVĐ : Đất trống. 2. QSDĐ tại thửa đất 104, TBĐ 49, Theo GCN số AH 938668 được UBND huyện Ea H’leo cấp ngày 28/12/2006 cho hộ ông Nguyễn Văn Thường. Diện tích: 933 m2; mục đích SD: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn SD: đến 2056. * TSGLVĐ : Đất trống. 3. QSDĐ tại thửa đất 77, TBĐ 49, Theo GCN số BQ 590122 được UBND huyện Ea H’leo cấp ngày 25/12/2013 cho ông Nguyễn Văn Thường và bà Lê Thị Hạnh. Diện tích: 4673 m2; mục đích SD: Đất trồng cây hàng năm; Thời hạn SD: đến 12/2026.* TSGLVĐ: Có 1428 Cây keo. 4. QSDĐ tại thửa đất 98, TBĐ 49, Theo GCN số AH 922234 được UBND huyện Ea H’leo cấp ngày 28/12/2006 cho hộ ông Nguyễn Văn Thường. Diện tích: 59 m2; mục đích SD: Đất nuôi trồng thủy sản; Thời hạn SD: đến 2026 *TSGLVĐ: Đất trống. 5. QSDĐ tại thửa đất 105, TBĐ 49, Theo GCN số AH 938670 được UBND huyện Ea H’leo cấp ngày 28/12/2006 cho hộ ông Nguyễn Văn Thường. Diện tích: 304 m2; mục đích SD: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn SD: đến 2026.* TSGLVĐ: Đất trống.
 • Số: 80-2024/TBĐG-GL
  Số: 80-2024/TBĐG-GL
  Tài sản 1: QSD đất tại thửa đất số 113, tờ bản đồ số 55 theo GCN QSD đất số CB 112270 do UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/10/2015 mang tên ông Lê Đức Cúc và bà Lê Thị Thanh. DT theo GCN: 9.955,0m2. MĐSD: Đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn sử dụng: Đến tháng 9/2065. Địa chỉ thửa đất: Thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Tài sản 2: QSD đất tại thửa đất số 102, tờ bản đồ số 55 theo GCN QSD đất số BT 342782 do UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 01/8/2014 mang tên ông Lê Đức Cúc và bà Lê Thị Thanh. DT theo GCN: 10.255,0m2. MĐSD: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng: Đến năm 2064. Địa chỉ thửa đất: Thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Tài sản 3: Quyền sử dụng đất thuộc 03 thửa đất số 14, 22, 28; tờ bản đồ số 59 theo GCN số CB 112269 do UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/10/2015 mang tên ông Lê Đức Cúc và bà Lê Thị Thanh. Địa chỉ: Thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. * Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 59 có DT theo GCN: 148,0m2. MĐSD: Đất nuôi trồng thủy sản. Thời hạn sử dụng: Đến tháng 9/2065. * Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 59 có DT theo GCN: 7.643,0m2. MĐSD: Đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn sử dụng: Đến tháng 9/2065. * Thửa đất số 28, tờ bản đồ số 59 có DT theo GCN: 347,0m2. MĐSD: Đất nuôi trồng thủy sản. Thời hạn sử dụng: Đến tháng 9/2065
 • Thông báo đấu giá tài sản số 81-2024/TBĐG-GL
  Thông báo đấu giá tài sản số 81-2024/TBĐG-GL
  Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 140, tờ bản đồ số 12 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 366355 do UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cấp ngày 17/4/2012 mang tên ông Nguyễn Văn Phố và bà Phạm Thị Mỹ Linh. Diện tích theo Giấy chứng nhận: 251,8m2. Mục đích sử dụng: 100m2 Đất ở + 151,8m2 Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng: Lâu dài + Đến tháng 07/2055. Ghi chú: Hành lang đường điện 35W chạy qua là 50,2m2. Diện tích đo đạc thực tế phù hợp với diện tích theo Giấy chứng nhận đã được cấp. Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 5, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Tài sản gắn liền trên đất: 01 Nhà cấp 4 01 tầng và một số tài sản, cây trồng khác.