LIÊN HỆ

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM

Trụ sở chính: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum
Mã số thuế: 6101234936
Địa chỉ: 444 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại : 0260. 3850789 - Fax: 0260.3850 789
Hotline : 0919 140 256

Chi nhánh tại tỉnh Gia lai: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Gia Lai
Mã số thuế: 6101234936-001
Địa chỉ: 34A Cù Chính Lan, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0269. 3746777 Fax: 0269. 3746777

Chi nhánh tại tỉnh Quảng Ngãi: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi
Mã số thuế: 6101234936-002
Địa chỉ: 84 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0255. 3837789 - Fax: 0255. 3837789

Chi Nhánh tại tỉnh Đắk Lắk: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Đắk Lắk
Mã số thuế: 6101234936-003
Địa chỉ: G61 Lý Thái Tổ, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0919.140.256